PRIVACYVERKLARING
NEVER EVER BLUE 

Never Ever Blue is gevestigd aan Klokgebouw 238/240, 5617 AC Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is en gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonsgegevens om. Wij verwerken je persoonsgegevens niet zonder reden en enkel als we die nodig hebben voor één of meer specifieke doeleinden.

Het is mogelijk dat wij onze privacyverklaring aanpassen als nieuwe ontwikkelingen daarom vragen. Op deze pagina kun je altijd de laatste versie vinden.

Verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens indien deze zijn ingevuld op onze website, wanneer je contact met ons opneemt of gebruik maakt van onze dienstverlening. Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken en het bijbehorende doel.

Doeleinden persoonsgegevens

Wij nemen contact op wanneer gegevens (voor-, achter- en bedrijfsnaam, telefoonnummer en/of e-mailadres) via de website zijn achtergelaten, zodat wij gerichte service kunnen bieden.

Wij nemen contact op, wanneer er via een ander weg (telefonische, email en/of post) een verzoek om contact is geweest om gerichte service te kunnen bieden.

 We verzenden de nieuwsbrief met jouw toestemming (mondelinge toestemming volstaat) en houden je op de hoogte van al onze ontwikkelingen, producten en/of diensten. Je kan te allen tijde je aanmelding voor de nieuwsbrief intrekken. De gemakkelijkste manier om dit te doen is door te klikken op de “unsubscribe from this list” link, die onderaan elke nieuwsbrief te vinden is.

Per product en/of dienst varieert welke persoonsgegevens nodig zijn. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om onze werkzaamheden uit te kunnen, betaling af te handelen of als wij hiervoor wettelijk toe verplicht zijn. Op basis van een overeenkomst verwerken wij de volgende persoonsgegevens: voor-, achter- en bedrijfsnaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en/of e-mailadres en bankrekeningnummer.

Voor (inter)nationale inspiratie-, en netwerk reizen verwerken wij de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: gezondheid en burgerservicenummer (BSN) / paspoortnummer om de reis.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Je kunt jouw persoonsgegevens te alle tijde laten verwijderen, mits er geen wettelijke verplichtingen op rusten. Denk hierbij aan aan administratie-, boekhoud-, en belastingdoeleinden.

Je persoonsgegevens laten verwijderen? Stuur hiervoor een bericht naar  info@nevereverblue.nl

Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is (uitvoeren van onze werkzaamheden) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven/partners die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als er een inbreuk in verband met gegevens heeft plaatsgevonden (datalek), moeten wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melden binnen 72 uur nadat we daarvan op de hoogte zijn geraakt, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert.

Heb je de indruk dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@nevereverblue.nl

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die gedurende een bezoek aan een website worden opgeslagen op je computer. Sommige cookies zijn nodig voor het juist functioneren van een website, waar andere cookies persoonlijke informatie verzamelen. Cookies van Never Ever Blue zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet.

Functionele cookies
Deze cookies zorgen dat de website op een correcte manier functioneert.

Analytische cookies
Door middel van deze cookies wordt inzicht verkregen in het gebruik van de website. De privacy van bezoekers blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met behulp van de verkregen data kan de website worden geoptimaliseerd, waardoor de gebruikerservaring kan worden verbeterd.

Wij maken hierbij gebruik van cookies ten behoeve van Google Analytics en Google Tag Manager.

Beheren van cookies
Voor het plaatsen en uitlezen van (functionele en analytische) cookies met als uitsluitend doel de communicatie via internet uit te voeren, is je voorafgaande toestemming niet vereist. Hetzelfde geldt voor cookies die strikt noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen leveren of analytische cookies die geen invloed hebben op je privacy. Cookies kunnen via de browserinstellingen verwijderd of uitgeschakeld worden. Het kan voorkomen dat de website dan niet meer optimaal kan worden gebruikt.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek sturen naar info@nevereverblue.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage persoonlijk van jouw afkomstig is, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek.

Tevens willen wij er op wijzen dat je ook de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Tip – Autoriteit Persoonsgegevens 

NEVER EVER BLUE AGENCY FOR HOSPITALITY AND EVENTS

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search