Medtronic
Chirurgendagen 2019

Medtronic wilde de Chirurgendagen 2019 anders dan anders aanpakken. Dit keer niet met een traditionele stand, maar met een krachtige boodschap die reuring creëert en chirurgen (bezoeker van de Chirurgendagen) met elkaar verbindt. En dat is een vette opdracht!

Medtronic nodigde ons uit om tijdens een pitch onze ideeën te delen. Door middel van drie concepten namen wij het team van Medtronic mee in onze creatieve wereld. F*ck The Stand, was het concept dat veel teamleden van Medtronic liet glimlachen. Want er was ruimte om de bezoekers van de beurs uit te nodigen en onderdeel van het concept te laten worden. Een dialoog die al voorafgaand aan de Chirurgendagen 2019 van start ging, maar ook tijdens en na afloop de chirurgen in beweging zetten.

Project naam: F*ck The stand

Samen met Medtronic creëerden we géén stand, maar een podium voor 3 projecten. Hiervoor werd, voorafgaande aan de beurs, de chirurg benaderd om projecten aan te melden die hij of zij een warm hart toedragen. Tijdens de beurs was het moment om te stemmen. Want door niet te kiezen voor een traditionele stand, werden er kosten bespaard en werd dit bedrag beschikbaar gesteld voor de drie projecten. Het project met de meeste stemmen ontving tijdens de Chirurgendagen 2019 het hoogste bedrag.

Het podium leidde tijdens de Chirurgendagen tot andere gesprekken. Namelijk gesprekken waar niét het product van Medtronic centraal stond, maar de intrinsieke motivatie van de chirurg; waarom heeft hij of zij dit project ingestuurd en krijgt het ene project wel zijn of haar stem en het andere niet?

Het concept ‘F*ck The Stand’ zorgde vooraf, tijdens en na de Chirurgendagen 2019 voor reuring. En door ‘anders dan anders’ in gesprek te gaan zorgde het concept tijdens de Chirurgendagen voor een boost aan energie bij de teamleden van Medtronic. En dat begrijpen wij, want wat is er mooier dan met elkaar een intrinsieke motivatie te delen en over een onderwerp te praten dat dichtbij de chirurg staat.

Dit concept was zo’n succes dat dit een vervolg gaat krijgen…

Medtronic Chirurgendagen 2019

Nieuwsgierig

Neem contact met ons op

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search