Contact us

Berry de Jong

No Featured Image set

“Voor het organiseren van onze Energietop kregen we een late ‘go’. Never Ever Blue heeft snel capaciteit vrijgemaakt om ons te helpen. En hoe! We vormden eigenlijk vanaf dag 1 een goed team. Met Never Ever Blue was het goed ‘sparren’ over de organisatorische kant van het evenement, door hun expertise, creativiteit en snel begrip.”


Want to know more? We look forward to meeting you!

Meet and contact us

Contact us